Bonsis

Naša vizija je pod eno streho združiti storitve, ki tvorijo smiselno celoto in pokrivajo področje upravljanja s tveganji tako na pravnem

kot ekonomskem področju. Tak pristop omogoča optimalnejšo, cenovno ugodnejšo in stranki prijazno rešitev,

ki ima za cilj celovito rešen problem, saj nanj gledamo iz večih perspektiv.

Bonitetna poročila in upravljanje s terjatvami v Bonsisu vidimo kot eno palico z dvema koncema. Kupec z bonitetnim poročilom

pridobi prvo ali novo informacijo o svojem poslovnem partnerju, na drugi strani s storitvijo izterjave in mediacije

nudimo storitev, ki rešuje končni problem poslovnega sodelovanja.

Tako kot so za podjetje pomembne urejene finance, je pomembno tudi urejeno pravno področje,

kar vključuje kvalitetne pogodbe, tako tiste o poslovnem sodelovanju kot tiste,

ki se tičejo kadrovskih vprašanj.Lokalno smo prisotni v

Ljubljana

Zagreb

Sarajevo

Bukarešta


upravljanje s terjatvami

Na področju izterjav nudimo pristope in način dela, ki jih stranke prepoznajo kot kakovostne, ažurne in strokovne.

Sodelujemo v mednarodni mreži agencij za upravljanje s terjatvami in spremljamo trende, ki nastajajo ravno v Evropi, ki velja za primer dobre prakse v svetovnem merilu.

bonitetna poročila

Izdelujemo bonitetna poročila, ki se od ostalih na trgu razlikujejo po tem, da vsebujejo več informacij in so obdelana s strani analitikov, ne logaritmov.

Bonitetna ocena in limit, določena na tak način, sta natančnejša in dajeta naročniku boljši podatek o njegovem potencialnem tveganju.

upravljanje s tveganji

Tveganja so del vsakega poslovanja, zato smo za vas pripravili produkte, ki se smiselno navezujejo na tveganja s področja prava.

Svetujemo in pomagamo vam pri sestavi listin ter vodenju postopkov v primeru pogodbenega, delovnega in izvršilnega prava.


CENIK

IZTERJAVA BONITETNA POROČILA

Slovenija 8 % 1 dan/€ 40 3 dni/€ 30 5 dni/€ 20

Hrvaška 12 % 1 dan/ € 40 3 dni/ €30 5 dni/€ 20

Srbija 13 % 1 dan/ € 40 3 dni/ €30 5 dni/€ 20

Bosna in Hercegovina 15 % 1 dan/ € 40 3 dni/ €30 5 dni/€ 20

Makedonija 17 % 1 dan/ € 50 3 dni/ €40 5 dni/€ 30

Romunija 15 % 1 dan/ € 40 3 dni/ €30 5 dni/€ 20

Bolgarija 15 % 1 dan/ € 40 3 dni/ €30 5 dni/€ 20

Italija 15 % 1 dan/ € 40 3 dni/ €30 5 dni/€ 20


Brez začetnih strokov. Provizija se obračuna zgolj na izterjan znesek.


EINSPIELERJEVA 6, SI -1000 LJUBLJANA

00386 1 330 25 05 info@bonsis.si